Kurdistan Powered by Trendolizer

Simurg'un Bolu Konserinde Yaşananlar! | "Yeni Görüntüler"

Trending story found on www.youtube.com


Simurg Müzik Topluluğu'nun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki konserinde yaşananlar... Öncesi, konser esnası ve sonrasında kaydedilmiş görüntülerle birlikte...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments