Kurdistan Powered by Trendolizer

Evînekê , #Deq: #Rêber Hebûn- #ji pirtûka : #leylan û #nerîn, #Deq û xwendin#

Trending story found on www.youtube.com


Evînekê ez bawer dikim ku rûniştgeha a me li ser rûniştî, bêriya vegera me dike , piştî evqas dûrketin, em e ji zivistanê re karwana wiya winda di qerbalixa aliyan de vegerînin , nerîna te çiye ger ku me dîmenên hembêzkirna xwe ji binî dojehê ve afirand?! , çavên te welatê çokên gurandîne li ser ewrê reş de, welat nehîştin , lê mîna çavên te kirin , gurandî li ser stonên kavilan , û ji gûrgana vegerê talan kirin, û ji bilî firtikên birçiyan ji neviyên têran re tiştekî nehîştin, ez û welêt em du şahid in û me tiştekî...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments