Kurdistan Powered by Trendolizer

Voice Recording Request: Help a student of Kurdish! • r/kurdistan

Trending story found on www.reddit.com
Voice Recording Request: Help a student of Kurdish! • r/kurdistan
Rojbaş hevalên min! Ez li zoningeha Chicagoyê xwendekarim û Kurdî hîn dibim. Min <<Compact Kurdish Kurmanji>> xeles kir û ji înternetê <<Kurmanji...
[Source: www.reddit.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments