Kurdistan Powered by Trendolizer

ChristenUnie wil militairen naar Syrië

Trending story found on www.trouw.nl
ChristenUnie wil militairen naar Syrië
<span>Nederland moet militairen naar Syrië­­ sturen nu president Donald Trump de tweeduizend Amerikaanse troepen terugtrekt, zo bepleit de ChristenUnie. De coalitiepartij wil dat Nederland het initiatief neemt voor een Europese ‘coalition of the willing’ om de enkele honderden Franse en Britse militairen die al langere tijd in Syrië zijn te helpen.</span>
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments