Kurdistan Powered by Trendolizer

Tog med sig kriget hem – planerar ändå att återvända

Trending story found on flamman.se
Tog med sig kriget hem – planerar ändå att återvända
När kriget kom till Kurdistan i norra Syrien kunde Dorpec Kobane inte stanna hemma i Sverige. Via Turkiet tog han sig över syriska gränsen. I den belägrade staden Kobane tog han sig ett nytt namn och började arbeta som sjukvårdare.
[Source: flamman.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments