Kurdistan Powered by Trendolizer

Yârsân Alevileri - Sultan Sahak ocağı Türbesi

Trending story found on www.youtube.com


Yârsân Alevileri - Sultan Sahak ocağı türbesi Yarsan alevileri çoğunlukla kürtçenin gorani lehçesi ile konuşurlar , gorani aynı zamanda zazaki lehçesine yakınlığı ilede bilinen bir lehçedir. Sultan Sahak’ın türbesi“Pirdewer” diye adlandırılır (yani Şirvan Nehri üzerindeki eski köprünün öte yanı). Doğudaki tüm Yarsanlar Sultan Sahak Berzenci’nin (San Sahak) türbesini, özellikle Newroz’da ziyaret ederler. Çünkü O’nun Newroz’un ilk günü yani 21 Mart’ta dünyaya geldiğine inanırlar. Newroz’da on binlerce Kürt, Türk, Azeri ve Fars Kakaî Pirdewer’i ziyaret ederler. Ayrıca Kakayiler yılın dört mevsiminde hac yeri olarak gördükleri Pirdewer’e giderler. Pirdewer’den başka şu türbe ve ziyaretler de vardır: Baba Yadigâr: Kırmaşan-Dalaho dağlarındaki Baba Yadigâr,...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments