Kurdistan Powered by Trendolizer

VOA Kurmancî - Di van dîmenên nû yên Dengê Amerîka de Serokomarê... | Di van dîmenên nû yên Dengê Amerîka de...

Trending story found on www.facebook.com


Di van dîmenên nû yên Dengê Amerîka de Serokomarê Tirkîye li nav otomobîla xwe xwepêşandaran temaşe dike.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments